Innowacyjna gospodarka

 

 

INTERUM sp. z o.o. podmiot realizujący projekt Automatyzacja wymiany danych z partnerami INTERUM sp. z o.o. dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BENEFICJENT: INTERUM SP. Z O.O.
OKRES REALIZACJI: 2014-2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

pixel